szybki kontakt

Karol Gurtowski – Account Manager

530 546 511

karol.gurtowski@trecom.pl

Aktualności

 

Za co otrzymamy paragon w 2017 roku? Właśnie weszły w życie nowe przepisy.

17 stycznia 2017

Własna działalność gospodarcza to ciężki kawałek chleba. Wymaga od przedsiębiorców nie tylko dużego zaangażowania, ale też monitorowania zmian, jakie każdego roku zachodzą w różnych gałęziach prawa. 2017 rok to czas, kiedy rewolucję przechodzą kasy fiskalne, a dokładniej zasady, na jakich firmy zobowiązane są do wydawania paragonów potwierdzających sprzedaż towarów oraz usług.

Z projektu nowego rozporządzenia resortu finansów wynika, iż zakres obowiązujących dotychczas zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej zostanie również przedłużony na 2017 rok. Nie oznacza to jednak, że nie zajdą w tym zakresie pewne zmiany. Kilka modyfikacji przepisów powoduje, że przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą lub planujący ją rozpocząć w bieżącym roku powinni zapoznać się z aktualnym rozporządzeniem Ministra Finansów.

Zwolnienia z obowiązku ewidencji dla usług medycznych i usług masażu – czy dla wszystkich?

Nowy projekt powiela w dużym stopniu stosowane dotychczas rozwiązania, jednak można w nim dostrzec szereg zmian, dotyczących przede wszystkim zwolnień z obowiązku ewidencji niektórych grup podatników oraz niektórych czynności. W rozporządzeniu resortu finansów znalazła się pozycja, która wskazuje, że z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnione będą osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą z zakresu usług opieki medycznej i usług masażu jednak z jednym zastrzeżeniem – dotyczy to osób niewidomych i posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Uzasadnieniem jest brak odpowiednich rozwiązań technicznych, które pozwalałyby osobom niewidomym korzystać z kas rejestrujących.

Lekarze, prawnicy i sprzedawcy online

Ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej będą mogli skorzystać również jednostki świadczące usługi doradztwa podatkowego, prawnicy i lekarze. Możliwe jest to jednak w sytuacji, kiedy zapłata za świadczone usługi będzie dokonywana w całości za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Istotna jest również prowadzona dokumentacja, gdyż powinno z niej jednoznacznie wynikać, że zapłata dotyczy konkretnej czynności. Analogicznie jest w przypadku przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wysyłkową Z projektu wynika, że we wszystkich wyżej wymienionych usługach musi zostać spełniony jeden ważny warunek –  przekazywanie organom skarbowym przez bank lub SKOK informacji o wszystkich operacjach, jakie dokonywane są na rachunku, na który wpływają wszystkie zapłaty za wykonane usługi.

„Nie zajdą zmiany w limicie obrotu, który miałby dotyczyć zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej, nadal będzie on wynosił 20.000 zł. Jak jednak można zauważyć nowe zasady mogą znacznie utrudnić i jednocześnie ułatwić prowadzenie działalności sprzedawcom online. Mogą oni skorzystać ze zwolnienia z obowiązku korzystania z kas fiskalnych, jednak muszą zadbać o prowadzenie solidnej dokumentacji. Może się okazać, że niezbędne, szczególnie początkującym firmom, będzie wsparcie doświadczonego partnera serwisowego” –  podkreśla Dariusz Zatoński Dyrektor Działu Usług Serwisowych firmy Trecom.

Sprzedawcy wykorzystujący kasy fiskalne, rejestrujące jedynie transakcje gotówkowe nie mogą liczyć na homologacje. Ma to spowodować, że również w niewielkich sklepach będzie można płacić kartą, co powinno zainteresować szczególnie klientów. Wszelkie zmiany zmierzają w kierunku ułatwionej procedury reklamacji oraz możliwości korzystania z programów partnerskich. Korzyści i pułapki – na to mogą liczyć przedsiębiorcy w tym roku z zakresu korzystania z kas fiskalnych.

Napisz do nas,
a my skontaktujemy się z Tobą.

zgodaAkceptuję warunki polityki prywatności

 

Firma Trecom Poznań oraz Palo Alto Networks mają zaszczyt zaprosić na warsztaty „Ultimate Test Drive”, na których zdobędą Państwo cenne doświadczenie z zakresu rozwiązań Palo Alto NetwFirma Trecom Poznań oraz Palo Alto Networks mają zaszczyt zaprosić na warsztaty „Ultimate Test Drive”, na których zdobędą Państwo cenne doświadczenie z zakresu rozwiązań Palo Alto Networks – platformy bezpieczeństwa nowej generacji.orks – platformy bezpieczeństwa nowej generacji.

 

Bieżący rok jest kolejnym okresem dynamicznego wzrostu rynku usług opartych o rozwiązania chmurowe. Jak prognozuje IDC na koniec grudnia będzie on warty 213 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 30 procent.

 

2017 rok to czas, kiedy rewolucję przechodzą kasy fiskalne, a dokładniej zasady, na jakich firmy zobowiązane są do wydawania paragonów potwierdzających sprzedaż towarów oraz usług.