szybki kontakt

Karol Gurtowski – Account Manager

530 546 511

karol.gurtowski@trecom.pl

Aktualności

 

Za co otrzymamy paragon w 2017 roku? Właśnie weszły w życie nowe przepisy.

17 stycznia 2017

Własna działalność gospodarcza to ciężki kawałek chleba. Wymaga od przedsiębiorców nie tylko dużego zaangażowania, ale też monitorowania zmian, jakie każdego roku zachodzą w różnych gałęziach prawa. 2017 rok to czas, kiedy rewolucję przechodzą kasy fiskalne, a dokładniej zasady, na jakich firmy zobowiązane są do wydawania paragonów potwierdzających sprzedaż towarów oraz usług.

Z projektu nowego rozporządzenia resortu finansów wynika, iż zakres obowiązujących dotychczas zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej zostanie również przedłużony na 2017 rok. Nie oznacza to jednak, że nie zajdą w tym zakresie pewne zmiany. Kilka modyfikacji przepisów powoduje, że przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą lub planujący ją rozpocząć w bieżącym roku powinni zapoznać się z aktualnym rozporządzeniem Ministra Finansów.

Zwolnienia z obowiązku ewidencji dla usług medycznych i usług masażu – czy dla wszystkich?

Nowy projekt powiela w dużym stopniu stosowane dotychczas rozwiązania, jednak można w nim dostrzec szereg zmian, dotyczących przede wszystkim zwolnień z obowiązku ewidencji niektórych grup podatników oraz niektórych czynności. W rozporządzeniu resortu finansów znalazła się pozycja, która wskazuje, że z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnione będą osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą z zakresu usług opieki medycznej i usług masażu jednak z jednym zastrzeżeniem – dotyczy to osób niewidomych i posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Uzasadnieniem jest brak odpowiednich rozwiązań technicznych, które pozwalałyby osobom niewidomym korzystać z kas rejestrujących.

Lekarze, prawnicy i sprzedawcy online

Ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej będą mogli skorzystać również jednostki świadczące usługi doradztwa podatkowego, prawnicy i lekarze. Możliwe jest to jednak w sytuacji, kiedy zapłata za świadczone usługi będzie dokonywana w całości za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Istotna jest również prowadzona dokumentacja, gdyż powinno z niej jednoznacznie wynikać, że zapłata dotyczy konkretnej czynności. Analogicznie jest w przypadku przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wysyłkową Z projektu wynika, że we wszystkich wyżej wymienionych usługach musi zostać spełniony jeden ważny warunek –  przekazywanie organom skarbowym przez bank lub SKOK informacji o wszystkich operacjach, jakie dokonywane są na rachunku, na który wpływają wszystkie zapłaty za wykonane usługi.

„Nie zajdą zmiany w limicie obrotu, który miałby dotyczyć zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej, nadal będzie on wynosił 20.000 zł. Jak jednak można zauważyć nowe zasady mogą znacznie utrudnić i jednocześnie ułatwić prowadzenie działalności sprzedawcom online. Mogą oni skorzystać ze zwolnienia z obowiązku korzystania z kas fiskalnych, jednak muszą zadbać o prowadzenie solidnej dokumentacji. Może się okazać, że niezbędne, szczególnie początkującym firmom, będzie wsparcie doświadczonego partnera serwisowego”.

Sprzedawcy wykorzystujący kasy fiskalne, rejestrujące jedynie transakcje gotówkowe nie mogą liczyć na homologacje. Ma to spowodować, że również w niewielkich sklepach będzie można płacić kartą, co powinno zainteresować szczególnie klientów. Wszelkie zmiany zmierzają w kierunku ułatwionej procedury reklamacji oraz możliwości korzystania z programów partnerskich. Korzyści i pułapki – na to mogą liczyć przedsiębiorcy w tym roku z zakresu korzystania z kas fiskalnych.

Napisz do nas,
a my skontaktujemy się z Tobą.

zgodaAkceptuję warunki polityki prywatności


Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Trecom Sp. z o.o. z siedzibą w 02-908 Warszawa. ul. Czyżewska 10 oraz przyjmuję do wiadomości, że firma Trecom Sp. z o.o. jest Administratorem podanych bądź uzyskanych danych osobowych. Dane zebrane przez firmę Trecom Sp. z o.o., będą przetwarzane w celu kontaktu, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Firma Trecom Poznań oraz Palo Alto Networks mają zaszczyt zaprosić na warsztaty „Ultimate Test Drive”, na których zdobędą Państwo cenne doświadczenie z zakresu rozwiązań Palo Alto NetwFirma Trecom Poznań oraz Palo Alto Networks mają zaszczyt zaprosić na warsztaty „Ultimate Test Drive”, na których zdobędą Państwo cenne doświadczenie z zakresu rozwiązań Palo Alto Networks – platformy bezpieczeństwa nowej generacji.orks – platformy bezpieczeństwa nowej generacji.

 

Bieżący rok jest kolejnym okresem dynamicznego wzrostu rynku usług opartych o rozwiązania chmurowe. Jak prognozuje IDC na koniec grudnia będzie on warty 213 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 30 procent.

 

2017 rok to czas, kiedy rewolucję przechodzą kasy fiskalne, a dokładniej zasady, na jakich firmy zobowiązane są do wydawania paragonów potwierdzających sprzedaż towarów oraz usług.